Subsidie

Nieuwbouw of restauratie?
Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor een rieten dak? Voor nieuwe daken zijn deze niet aanwezig. Voor bestaande rietgedekte panden zijn die er soms wel, bijvoorbeeld wanneer het dak opnieuw gedekt moet worden.

Monumentale panden
Soms zijn er subsidies voor monumentale panden. Bij dit soort subsidies hangt het er vanaf in welke gemeente het pand staat, wat het beleid van de gemeente is en wat de leeftijd van het pand zelf is. Dit kan zelfs per gemeente per jaar verschillen. In het algemeen is er wel of geen gemeentelijke, provinciale en/of landelijke regeling. De randvoorwaarden zijn voor alle drie de regelingen verschillend. Hoe ouder en gezichtsbepalender een pand is, hoe meer kans u maakt op subsidie. Het best kunt u bij de gemeente navraag doen naar de mogelijkheden of bij andere overheidsinstanties die u hierover nader kunnen informeren.

Meestal zijn de ‘potjes’ voor subsidies beperkt en daarom is het goed om, indien u over een aantal jaren wat van plan bent, nu reeds informatie in te winnen. Deze regelingen gelden niet alleen voor boerderijen en/of woonhuizen maar ook voor overige rietgedekte objecten zoals schuren en hooibergen (zo wordt voor het in oude staat terugbrengen van hooibergen vaak subsidie verleend indien deze zichtbaar zijn vanaf de openbare weg).

Contactgegevens

Steffenshein 25
  1251 ZD Laren NH
  035 - 53 167 95
  06 - 51 43 77 64
  info@rietdekkers-deboer.nl