De isolatiewaarde van een rieten dak

Het isoleren van een rietenkap, indien goed uitgevoerd, geeft meer comfort en door het dak gaat minder energie verloren. Maar bij het isoleren verschuift het dauwpunt naar binnen. Een verkeerd uitgevoerde isolatie geeft daarom kans op problemen door vochtophoping. Om deze reden hoort bij alle constructies waarop riet toegepast en waaronder gewoond en geleefd wordt aan de binnenzijde van de constructie een dampremmer toegepast te worden.

De meest toegepaste constructie op nieuw te bouwen panden is een schroefdak op een isolatiepaneel. Dit wordt veroorzaakt door de steeds strengere eisen uit het bouwbesluit t.a.v. thermische isolatie. Het bouwbesluit 2012 schrijft op dit moment een R-waarde voor van R=3,5. De isolatiepanelen zijn relatief goedkoop doordat ze snel te plaatsen zijn en grote overspanningen aan kunnen. In de isolatiepanelen hoort een doorlopende dampremmende laag aangebracht te zijn.

De meest toegepaste constructie op een bestaand pand is het schroefdak op een 18 mm. plaatmateriaal. Het is relatief goedkoop, heeft een goede brandveiligheid, en een redelijke isolatiewaarde van ongeveer R=1,5. Wordt een hogere isolatiewaarde verlangd bij een bestaande kap dan kan aanvullend geïsoleerd worden. Pas een dampremmende folie toe zo laag mogelijk in de constructie en zorg voor een dampdichte, lekvrije afwerking van de folie.
Voor nieuwe panden is, i.v.m. de energie-prestatie-norm (EPN), altijd een isolatiepaneel noodzakelijk.

Vereiste Rwaarden zoals gesteld door het bouwbesluit 2012:

  • Woningen ouder dan 1997 Rc= 1,3 m²K/W
  • Woningen ouder dan 1-04-2012 Rc= 2,5 m²K/W
  • Woningen jonger dan 1-04-2012 Rc= 3,5 m²K/W

Multifoil of meerlaagse folie

De laatste jaren hebben de meerlaagse isolatiefolies, zogenaamde multifoils, een grote opmars gemaakt. Steeds vaker worden deze multifoils toegepast, met name bij renovatieprojecten. Een aantal fabrikanten van multifoils claimen extreem hoge isolatiewaarden. Wanneer deze folies getest worden volgens de Ontwerprichtlijn Reflecterende Isolatie van het SBR dan blijkt dat deze R waarden niet gehaald worden.
Onder ideale omstandigheden kan voor de meest gebruikte multifoils van ongeveer 1 cm. dik met een Rwaarde van 1,1 gerekend worden (aan beide zijden van de folie een luchtspouw). De rest van de isolatiewaarde moet dus uit het riet en de overige constructiedelen gehaald worden.
De multifoils hebben zeker binnen de renovatiemarkt hun eigen plek verdiend en kunnen prima in combinatie met andere isolatiematerialen worden gebruikt. Het grote voordeel van de folie is vooral de eigenschap als lucht- en dampdichte laag en de makkelijke verwerkbaarheid.

Contactgegevens

Steffenshein 25
  1251 ZD Laren NH
  035 - 53 167 95
  06 - 51 43 77 64
  info@rietdekkers-deboer.nl